piątek, 6 marca 2015

WRZENIE2015

Szanowni Państwo!
Koło Naukowe Polonistów działające przy Uniwersytecie w Białymstoku od lat organizuje cieszący się popularnością wśród osób w różnym wieku Konkurs Małych Form Prozatorskich WRZENIE. Prestiżowym czyni go nie tylko siedmioletnia tradycja, świadcząca o niesłabnącym zainteresowaniu ze strony piszących, ale i uznana marka, a także fakt, że w skład jury zawsze wchodzą profesjonalni literaturoznawcy, pisarze, poeci.
W umysłach naszych i Waszych jak zwykle ZAWRZE - tym razem nadludzko twórczo. VII edycja WRZENIA będzie najgorętszą, rzec by można ,,piekielną”, dającą jeszcze szersze pole do popisu kreatywności Uczestników.Proponujemy dwie kategorie tematyczne: „Demonologiczną” (po raz pierwszy w historii WRZENIA) i „Ogólną”.
Szczególnie zachęcamy do tworzenia opowiadań mieszczących się w specjalnej kategorii ,,Demonologicznej”. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Pozwólmy wyzwolić się demonom wyobraźni. Chcemy poznać Wasze pomysły na opowieści o złych duchach, białych damach, gnieżdżących się w podświadomości monstrach. Mile widziane są również alternatywne wersje legend o mitycznych zmorach. Nowoczesność otworzyła tej tematyce nowe perspektywy, dlatego czekamy na oryginalne ujęcia tematu.
Tradycyjna kategoria ,,Ogólna” daje możliwość wykazania się wszystkim piszącym, niezależnie od tematu tekstu.
Nagrodami za pierwsze miejsca w obu kategoriach są czytniki e-booków.
UWAGA! W obu kategoriach brak ograniczeń wiekowych!
Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać tekst prozatorski w formie wydruku komputerowego do 5 stron czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5 (wydruk i dodatkowo CD z wersją elektroniczną). Tekst należy opatrzyć godłem (jakiekolwiek słowo, numer, znak graficzny czy logo, które autor umieści na obu kopertach; nie może być ono związane z danymi personalnymi). W oddzielnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem należy umieścić swoje dane personalne (imię i nazwisko, adres i numer telefonu, e-mail). Prace nie spełniające wymogów formalnych zostaną zdyskwalifikowane. Tekst, kopertę z danymi i CD/DVD należy wysłać w jednej kopercie z dopiskiem WRZENIE 2015 na adres:

Koło Naukowe Polonistów
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok

Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2015 roku (nie decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie maja i czerwca, a jego wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali.

W jury zasiądą:
Krzysztof Gedroyć – laureat Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im Wiesława Kazaneckiego w 2013 roku za powieść Piwonia, niemowa, głosy, autor Kim, Opowieści dla zziębniętej duszy, Listów z dolnego miasta. Wykładowca w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza
dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB – wieloletni członek Kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, autor tomów poetyckich Szkice, Jeśli jest jakieś niebo i zbioru prozy Opowieści z Chruściela. W latach 1997-2005 redaktor „Kartek”
dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska – literaturoznawczyni, członkini Kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego
studenci z Koła Naukowego Polonistów

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres: kaenpe.uwb@gmail.com.